ホーム CONNECTING TOUR- TOUR KẾT NỐI

CONNECTING TOUR- TOUR KẾT NỐI

Đây là dòng sản phẩm, dành cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, những nhóm bạn thân trên 10 thành viên. Chúng tôi sẽ xây dựng nội dung tour dựa trên tính chất, đặc điểm doanh nghiệp, nhóm bạn bè để giúp các thành viên trong team, trong nhóm kết nối , sẻ chia với nhau giúp hiểu nhau hơn, tạo sự hiệu quả hơn trong công việc hàng ngày.